Hits: 61

1. Wiwit aku isih bayi , wong tuwo sing ngopeni Nganti tumeko saiki, tansah digemateni Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesthi Mulo aku wajib bekti mbangun turut ngajeni

2. Wiwit aku nderek Gusti, nggladi marganing suci Mirengke sabdaning Gusti, ngrasuk bujono suci Tan kendhat aku diberkati, rino wengi tan sepi Mulo aku wajib bekti caos atur pepuji

3. Nadyan aku wis dewoso, urip isih ngrekoso Nyambut gawe nggolek bondho, ngoyo-oyo disonggo Ngupoyo duwit lan sego, disonggo poro konco Mulo aku wajib setyo, mbangun jiwo makaryo

4. Wiwit aku mbangun tresno, tan kalis ing suloyo Iku nglambangke pratondo, kito cinipto bedho Suwe-suwene dadi cetho, yen kudu tinarbuko Mulo aku wajib bloko, kalis roso curigo

ibu
ibu

5. Wiwit aku loro bronto, pro konco ngudoroso Nganti pro dulur sadoyo, podho melu nalongso Rino wengi tansah ndedongo, mrih kalis ing beboyo Mulo aku wajib setyo, mbangun turut pephodo

6. Wiwit aku mbangun brayat, pro konco sing waragat Tinuntun tatanan adat, mbangun karep lan niat Kinanthenan tresno lan tekat, Gusti sing paring berkat Mulo aku wajib urmat, katur pang’raning jagat

7. Wiwit aku mlebu wioro, wong tuwo tansah ndedongo Kangmas mbakyu lan pro konco, ora tau suloyo Saben ketemu mbangun tresno, nuju urip kang mulyo Mulo aku wajib setyo, ngudi marganing swargo

8. Wiwit aku dadi suster(bruder), nggladi dalan sing bener Ngrasuk tuntunan tetenger, mrih kalis ing keblinger Pinaringan pager wewaler, minongko ancer-ancer Mulo aku wajib pinter, ndedonga kanthi bener

9. Wiwit aku dadi pastur, prasetyo dadi batur Kudu ngaturke pitutur, ngudi dalan sing luhur Subo-sito kudu diatur, ora biso diawur Mulo aku wajib akur, munjuk Hyang Moholuhur.

10. Wiwit aku nyambut gawe, akeh wong sing cawe-cawe Nganti srono ubo rampe, tan kendhat sumadyane Pro konco tansah rame-rame, ngudi purnaning gawe Mulo aku wajib duwe, niat karep ngwujudke .

11. Wiwit aku dadi rondo/dudo, bedho urip lan karyo Rino wengi kroso bedho, ditinggal sang sutresno Dadi bopo-biyunge poro putro, ruwet suko disonggo Mulo aku tuhu tresno, mrih kalis ing beboyo

12. Wiwit aku purno karyo, roso rodho nalongso Aku kudu gelem nompo, ruwet ribet sing bedho Anak lan bojo tansah njogo, madeging kulowargo Mulo aku wajib setyo, urip anyar ing ndonyo

13. Wiwit aku dadi tuwo, rogo tan kuwat nyonggo Yen mbutuhke opo-opo, dibiyantu wong liyo Sing tak tompo arupo tresno, rino wengi tan bedho Mulo aku wajib setyo, muji syukur pepodho

14. Wiwit aku arep mati, ati rinoso wedi Rogo, bondo sing tak udi, ora nguwatke ati Poro sedulur rino wengi, tan kendhat angancani Mulo aku wajib bekti, pasrah diri Njeng Gusti.

Jakarta, March 30, 2003/May 27, 2003/ 13 April 2005 Ign.Sumarya SJ

Mita Belajar Membaca
Mita Belajar Membaca

Catatan-> Dinyanyikan sesuai dengan lagu: “Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati”.

Dan ketika search di Internet, ada juga yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

Wiwit aku isih bayi , wong tuwo sing ngopeni Sejak aku masih bayi, orangtua yang memelihara
Nganti tumeko saiki, tansah digemateni Sampai saat ini selalu diperhatikan
Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesthi Berangkat sekolah diberi uang saku, pakaian dan makan terjamin
Mulo aku wajib bekti mbangun turut ngajeni Maka aku harus berbakti, taat serta menghormati

Wiwit aku nderek Gusti, nggladi marganing suci Sejak aku mengikuti Tuhan, mengolah jalan kesucian
Mirengke sabdaning Gusti, ngrasuk bujono suci Mendengarkan sabda Tuhan, menghayati Ekaristi Suci
Tan kendhat aku diberkati, rino wengi tan sepi Aku selalu diberkati, siang malam tiada henti
Mulo aku wajib bekti caos atur pepuji Maka aku harus berbakti, menghaturkan pujian

Nadyan aku wis dewoso, uripku isih ngrekoso Meskipun aku sudah dewasa, hidupku masih sukar/sulit
Nyambut gawe nggolek bondho, ngoyo-oyo disonggo Bekerja untuk mencari nafkah, kerja berat harus dihayati
Ngupoyo duwit lan sego, disonggo poro konco Mengusahakan uang dan nasi, didukung oleh teman-teman
Mulo aku wajib setyo, mbangun jiwo makaryo Maka aku harus setia, membangun semangat kerja

Wiwit aku mbangun tresno, tan kalis ing suloyo Sejak aku membangun kasih, tidak lepas dari salah-paham
Iku nglambangke pratondo, kito cinipto bedho Hal itu memberi tanda bahwa kita diciptakan berbeda
Suwe-suwene dadi cetho, yen kudu tinarbuko Lama-lama menjadi jelas, agar kita saling terbuka
Mulo aku wajib bloko, kalis roso curigo Maka kau harus terang-terangan, tidak ada rasa curiga

Wiwit aku loro bronto, pro konco ngudoroso Sejak aku jatuh cinta, teman-teman ngrasani/ngrumpi
Nganti pro dulur sadoyo, podho melu nalongso Sampai semua saudara terlibat berprihatin
Rino wengi tansah ndedongo, mrih kalis ing beboyo Siang malam selalu berdoa, agar lepas dari bahaya
Mulo aku wajib setyo, mbangun turut pephodo Maka aku harus setia, taat pada sesama

Wiwit aku mbangun brayat, pro konco sing waragat Sejak aku berkeluarga, teman-teman yang membeayai
Tinuntun tatanan adat, mbangun karep lan niat Dibimbing oleh aturan dan adat, membangun hasrat dan niat
Kinanthenan tresno lan tekat, Gusti sing paring berkat Disertai kasih dan tekad, Tuhanlah yang menganurahi rahmat
Mulo aku wajib urmat, katur pangeraning jagat Maka aku harus hormat kepada Pencipta/Tuhan alam semesta

Wiwit aku mlebu wioro, wong tuwo tansah ndedongo Sejak aku hidup membiara, orangtua selalu berdoa
Kangmas mbakyu lan pro konco, ora tau suloyo Kakak-kakak dan teman-teman tidak pernah salah paham
Saben ketemu mbangun tresno, nuju urip kang mulyo Setiap bertemu membangun kasih menuju hidup bahagia
Mulo aku wajib setyo, ngudi marganing swargo Maka aku harus setia mengusahakan jalan ke sorga

Wiwit aku dadi suster(bruder), nggladi dalan sing bener Sejak aku menjadi suster/bruder, mengolah jalan yang benar
Ngrasuk tuntunan tetenger, mrih kalis ing keblinger Menghayati aturan dan kharisma, agar lepas dari kesesatan
Pinaringan pager wewaler, minongko ancer-ancer Diberi batas-batas aturan sebagai petunjuk jalan
Mulo aku wajib pinter, ndedonga kanthi bener Maka aku harus mahir berdoa dengan benar

Wiwit aku dadi pastur, prasetyo dadi batur Sejak aku menjadi pastor, berkaul untuk menjadi abdi/pelayan
Kudu ngaturke pitutur, ngudi dalan sing luhur Harus memberi nasehat, mengusahakan jalan yang luhur
Subo-sito kudu diatur, ora biso diawur Cara bertindak harus diatur, tidak bisa ngawur
Mulo aku wajib akur, munjuk Hyang Moholuhur. Maka aku harus berdamai,berdoa pada Yang Mahatinggi

Wiwit aku nyambut gawe, akeh wong sing cawe-cawe Sejak aku mulai bekerja banyak orang yang membantu
Nganti srono ubo rampe, tan kendhat sumadyane Sampai sarana-prasarana selalu disediakan
Pro konco tansah rame-rame, ngudi purnaning gawe Teman senantiasa bersama-sama mengusahakan penyelesaian pekerjaan
Mulo aku wajib duwe, niat karep ngwujudke Maka aku harus memiliki niat untuk mewujudkannya.

Wiwit aku dadi rondo/dudo, bedho urip lan karyo Sejak aku hidup menjanda/duda, berbeda cara hidup dan kerja
Rino wengi kroso bedho, ditinggal sang sutresno Siang malam terasa beda ditinggalkan yang terkasih
Dadi bopo-biyunge poro putro, ruwet suko disonggo. Menjadi orangtua anak-anak, suka-duka ditanggung
Mulo aku tuhu tresno, mrih kalis ing beboyo Maka aku harus selalu mengasihi agar lepas dari bahaya

Wiwit aku purno karyo, roso rodho nalongso Sejak aku pensiun, perasaan terasa hancur
Aku kudu gelem nompo, ruwet ribet sing bedho Aku harus berani menerima suka duka yang berbeda
Anak lan bojo tansah njogo, madeging kulowargo Anak dan suami/ister selalu menjaga tegaknya hidup berkeluarga
Mulo aku wajib setyo, urip anyar ing ndonyo Maka aku harus setia untuk hidup baru di dunia

Wiwit aku dadi tuwo, rogo tan kuwat nyonggo Sejak aku menjadi tua, tubuh sudah tak kuat lagi
Yen mbutuhke opo-opo, dibiyantu wong liyo Kalau membutuhkan apa-apa dibantu orang lain
Sing tak tompo arupo tresno, rino wengi tan bedho Yang saya terima berupa kasih siang malam tidak ada bedanya
Mulo aku wajib setyo, muji syukur pepodho Maka aku harus setia bersyukur pada sesama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.