Hits: 5

Kira-kira patang puluh tahun kepungkur, nalika aku isih cilik, lan ibu isih mucal, meh mben awan sakbaline soko sekolah, aku kerep ndheprok ning ngarep omah. Kala-kala yen wis ra sabar, aku banjur lungguh ning ngebuk ngarep omah karo clingak-clinguk.

Aku ndheprok opo lungguh ning ngebuk ngarep omah amarga aku ngenteni ibu rawuh. Bapak lan ibuku kabeh guru. Bapak guru ning SMA Negeri 3 lan ibu guru ning STM negeri 1  Solo. Bapak yen kondur biasane awan antarane jam siji jam loro, lha nek ibu luwih gasik, sak antarane jam sewelas jam rolasan.

Clingak clinguk ngenteni ibu rawuh gecoba aku seneng yen ibu rawuh, aku ugo ngangen-ngangeni panganan sing biasane diasta ibu. Aku wis lali opo wujude panganane, ning aku isit tetep kelingan yen aku ngangeni panganan sing diasta ibu kondur soko ngasta.

Kuwi mau critane patang puluh tahun kepungkur. Lha sakiki aku arep crita kahanan minggu iki nalika seminggu aku leyeh-leyeh ning omah amarga ono keperluan. Mben dina, awan utowa mbengi tergantung jadwale Mita, aku ndheprok ning arep omah nunggu Mita bali soko gaweane.

Lha gecoba aku seneng nalika Mita slamet tekan omah, aku ugo ngangen-ngangeni panganan sing biasane digawa Mita. Panganan jatahe maem awan utowa maem mbengi soko rumah sakit, embuh kenopa sering digawa Mita bali.

Yen tak pikir-pikir yo lucu, koq senengane aku ngenteni oleh-oleh, padahal aku dewe ora tahu nggowa oleh-oleh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.