Hits: 15

Tetembangan waktu kecil. Dapat kiriman wa dari teman. Saya simpan disini. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan.

1. Gundul Gundul Pacul

Gundul-gundul pacul…cul gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul…kul gembelengan
Wakul ngglimpang segane dadi sak latar
Wakul ngglimpang segane dadi sak latar

2. Sluku Sluku Bathok

Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang Solo
Oleh-olehe payung mutho
Mak jenthit lolo lo bah
Wong mati ora obah
Yen obah medeni bocah
Yen urip golekko dhuwit

3. Padhang Mbulan

Yo Prokonco dolanan neng njobo
Padhang mbulan padhange koyo rina
rembulane… e
Seng ngawe awe
Ngelingake ojo podho turu sore

4. Ayo ngising

Ayo ngising, Ayo ngising
Nang kebon, nang kebon,
Tutupi godong pring, Tutupi godong pring
Ben garing, ben garing….

5. Cublak Cublak Suweng

Cublak cublak suweng..
suwenge ting gelenterl..
mambu ketundung gudel
pak empong lera-lere
sopo ngguyu ndelik–ake
sir-sir pong dhele gosong
sir sir pong dhele gosong…

6. Gotri

Gotri legendri nogo sari.. ri
riwul owal awul jadah mentul.. tul
tolen olen olen jadah manten ..ten
(ti)tenana besuk gede dadi opo.. po
podho mbakul enak mbakul sedeng.. deng
dengklok engklak engklok koyo kodok

7. Bang Bang Tut

Bang bang tut cendelo ewo ewo
sopo prei ngentut ditembak rojo tuo
nyang kali ngiseni kendhi
jeruk purut wadhah entut

8. Domino

Domino idomino ono babu nggendong sinyo
sinyone nangis wae didolani montor mabur
montor mabur kapal udara numpak sepur mudhun Jakarta
jakarta akeh copete sopir becak akeh duite
duite mung selawe lambe ndomble njaluk dijotos

9. Kucing Gandhik

Kucing gandhik………. meong
(o)Mahmu ngendi…… ngerong
(o)Po ra gatel…………. adus
(o)Po ra adem………… kemul
(o)Po nduwe kemul…. tuku
(o)Po nduwe duit…….. utang
(o)Po (i)soh nyaur……. ngemplang
Yen ditagih…………….. ndhelik
Yen dioyak…………….. mlayu
Yen dicegat……………. mlumpat

10. Dayoh

E… dayohe teko
e… gelarno kloso
e… klosone bedhah
e… tambalen jadah
e… jadahe mambu
e… pakakno asu
e…. asune mati
e…. kelekno kali
e…. kaline asat
e…. centhelno pager
e….. pagere ambruk
e…. delehno ngebuk

11. Menthok Menthok

Menthok menthok , tak kandani
Mung rupamu , angisin ngisini
Mbok ya aja ngetok , ono kandang wae
Enak enak ngorok , ora nyambut gawe
Menthok menthok , mung lakumu
Megal megol , gawe guyu

12. Kidang Talun

Kidang talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si Kidang mangan lembayung

13. Te Kate Dipanah

Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ono manuk onde onde
Bok sir bombok , Bok sir kate
Bok sir bombok , Bok sir kate

14. Lir Ilir

Lir ilir lir ilir , tandure wus sumilir
Tak ijo royo royo , tak sengguh temanten anyar
Cah angon cah angon , penekno blimbing kuwi
Lunyu lunyu penekno , gawe ngumbah dododira
Dododira dododira , kumitir bedah ing pinggir
Domana jlumatana , kanggo seba mengko sore
Mumpung padhang rembulane , mumpung jembar kalangane
Ya…surak-a…..surak….Horeeeeeeeee…..

15. Suwe Ora Jamu

Suwe ora jamu
Jamu godhong tela
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan gawe gela

16. Gambang Suling

Gambang suling kumandhang swarane
Tulat tulit , kepenak unine
Unine mung nrenyuhake
Barengan kentrung , ketipung suling
Sigrak kendangane.

17. Saiki Aku Wes Gede

Saiki aku wis gede..
sekolah mangkat dewe..
ora usah dieterake..
bareng karo kancane..

Yen mlaku turut pinggiran,
ora pareng gojegan…
neng ndalan akeh kendaraan
mengko mundhak tabrakan

18. Siji Loro Telu

Siji loro telu,
astane sedheku,
mirengake bu guru
menawa didangu..

papat nuli lima..
lenggahe sing tata,
ojo podho sembronoo,
mundhak ora bisa

19. Jaranan

Jaranan-jaranan…jarane jaran teji
Sing numpak ndara bei
Sing ngiring para mantri
Jeg jeg nong…jeg jeg gung
Prok prok turut lurung
Gedebug krincing gedebug krincing
Prok prok gedebug jedher.

20. Kodok Ngorek

Kodok ngorek kodok ngorek , ngorek nyang mblumbangan
Theyot theblung theyot theblung , theyot theyot theblung

Golek pangan golek pangan, golek golek pangan

Theyot theblung theyot theblung , theyot theyot theblung
Bocah pinter bocah pinter , besuk dadi dokter
Bocah bodho bocah bodho , besuk kaya kebo

21. Pak Jenggot

Pak jenggot pak jenggot nduwe anak
anake mung siji nangis wae
amarga wedi kare jenggote
cup menenge mngko sore tak cukure

22. Dondhong Opo Salak

Dhondhong apa salak dhuku cilik cilik
ngandong apa mbecak mlaku thimik thimik
Dhondhong apa salak dhuku cilik cilik
gendhong apa pundhak mlaku thimik thimik

Adhik ndherek ibu tindak menyang pasar
ora pareng nakal ora pareng rewel
mengko ibu kondur ngasta oleh-oleh
gedhang karo roti adhik diparingi

23. Wajibe dadi Murid

Wajibe dadi murid
Ora Keno pijer pamit
Kajaba yen lara … Kajaba yen lara
Lara tenan… Lara tenan
Ora lara mung ethok-ethokan
Lan manehe kudu pamit nganggo layang
Yen wes mari larane
Kudu enggal mlebu nyang pamulangan
Ojo enak-enakan
Mbesuk gede mundhak bodho
Longa longo kaya kebo
Pakanane suket ijo
Plompang plompong kaya bagong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.